Informacja o walnym zebraniu sprawozdawczym

Zarząd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół-Niepołomice zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Spotkanie rozpocznie się o 18 maja 2023 roku o godzinie 18.00 (drugi termin: 18.15) w siedzibie PTG Sokół, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 18 w Niepołomicach. 

Program:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdania organów statutowych:
  1. Zarządu,
  2. Sekcji sportowych,
  3. Finansów,
  4. Sądu koleżeńskiego,
  5. Komisji rewizyjnej.
 5. Dyskusja.
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

Jednocześnie Zarząd przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku wpłacania składek, które można dodatkowo rozszerzyć o dobrowolne wpłaty na działalność statutowa PTG Sokół. Przypominamy numer konta: 14 8619 0006 0060 0600 2844 0001.

PODZIEL SIĘ:

Może cię też zainteresować: