FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.

Najczęściej zadawane pytania

Wciąż nie znajdujesz odpowiedzi na Twoje pytanie? Skorzystaj z podstrony Kontakt!

Nie zawsze i nie od razu.

W przypadku wydarzeń i zawodów otwartych nie ma obowiązku zapisywania się do Organizacji, aby z nich skorzystać.

Nie trzeba też się zapisywać, aby przyjść na próbny trening.

Jednak, aby brać regularny udział w zajęciach w PTG Sokół wymagana jest rejestracja jako członka stowarzyszenia. 

Wypełnić i dostarczyć formularz rejestracyjny. Formularz znaleźć można na tej stronie