Polskie towarzystwo gimnastyczne Sokół Niepołomice

Do naszych głównych zadań należy dbałość o historyczne dziedzictwo naszego towarzystwa oraz o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.

O nas

Sokolnicy byli prekursorami wychowania fizycznego w Polsce. Organizacja powstała, by łączyć dbałość o tężyznę fizyczną z pielęgnowaniem ducha patriotycznego. 

Dzięki sokolnikom powstało wiele klubów sportowych. Wychowali znakomitych sportowców, a jednocześnie pielęgnowali Polskość w kluczowych dla historii naszego kraju momentach. 

Renesans ruchu sokolniczego można zaobserwować po upadku komunizmu, w którym działalność Towarzystw była nielegalna.

Niepołomickie gniazdo Sokoła to jedna z najstarszych organizacji w gminie. Działa w historycznym budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki i zrzesza kilkaset osób.

Stanisław Kracik

Prezes PTG Sokół Niepołomice

Nasz zespół

Ludzie PTG Sokół

Sercem naszej organizacji są ludzie. Jesteśmy dumni z naszego środowiska, kształtującego atmosferę uczciwości i wzajemnego szacunku.

Stanisław Kracik

Prezes

Stanisław Kracik

Maria

Coach

Maria

Włodzimierz Andrzej Pięta

Sekretarz

Włodzimierz Andrzej Pięta

Dokument

Statut PTG Sokół Niepołomice

Wersja cyfrowa ujednoliconego Statutu PTG Sokół.

Dokument

Deklaracja członkowska

Aby wejść w poczet członków PTG Sokół niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.