Sportowo i Edukacyjnie

Zapisz swoje pociechy na bezpłatne zajęcia!

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne będą obejmować taniec nowoczesny, kabaretowy, podstawy tańca klasycznego, sceniczne formy ruchu na bazie tańca z interpretacją, gimnastykę i gimnastykę artystyczną z zastosowaniem przyrządów gimnastycznych. Dla małych dzieci wprowadzane są w trakcie zajęć taneczno-ruchowych zabawy zręcznościowe rozbudowujące wyobraźnię dzieci i pobudzające go własnej, indywidualnego twórczości.

Prowadząca zajęcia: Monika Pawlusiewicz-Zender, zawodniczka klasy mistrzowskiej, stypendystka szkoły baletowej w Petersburgu, choreografka szkoły w Paryżu oraz trenerka PTG Sokół z 30-letnim stażem

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne przeciwko uzależnieniom i przemocy oraz program Unplugged – pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczają wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych.

Prowadzący zajęcia: Wojciech Włodarczyk, licencjonowany nauczyciel Unplugged.

Kalendarz zajęć